Τελευταία ενημέρωση 25/09/17 8:10, records[1864118]   Τάση δείκτη [ ανοδική ↑ ]
24ωρο δυναμικής λίστας | μέση τιμή 1504545
↑ υψηλά εβδομάδας
↓ χαμηλά εβδομάδας
7ημερο δυναμικής λίστας
Μηνιαίο δυναμικής λίστας
Τελευταία ενημέρωση 25/09/17 8:10, records[65]   Τάση δείκτη [ σταθερή → ]
24ωρο στατικής λίστας | μέση τιμή 65
↑ υψηλά εβδομάδας
↓ χαμηλά εβδομάδας
7ημερο στατικής λίστας
Μηνιαίο στατικής λίστας