Τελευταία ενημέρωση 16/06/19 9:10, records[2868009]   Τάση δείκτη [ ανοδική ↑ ]
24ωρο δυναμικής λίστας | μέση τιμή 2862376
↑ υψηλά εβδομάδας
↓ χαμηλά εβδομάδας
7ημερο δυναμικής λίστας
Μηνιαίο δυναμικής λίστας
Τελευταία ενημέρωση 16/06/19 9:10, records[1308]   Τάση δείκτη [ σταθερή → ]
24ωρο στατικής λίστας | μέση τιμή 1327
↑ υψηλά εβδομάδας
↓ χαμηλά εβδομάδας
7ημερο στατικής λίστας
Μηνιαίο στατικής λίστας