Τελευταία ενημέρωση 12/11/19 5:10, records[2367337]   Τάση δείκτη [ ανοδική ↑ ]
24ωρο δυναμικής λίστας | μέση τιμή 2283044
↑ υψηλά εβδομάδας
↓ χαμηλά εβδομάδας
7ημερο δυναμικής λίστας
Μηνιαίο δυναμικής λίστας
Τελευταία ενημέρωση 12/11/19 5:10, records[6216]   Τάση δείκτη [ ανοδική ↑ ]
24ωρο στατικής λίστας | μέση τιμή 6168
↑ υψηλά εβδομάδας
↓ χαμηλά εβδομάδας
7ημερο στατικής λίστας
Μηνιαίο στατικής λίστας