Τελευταία ενημέρωση 16/01/19 18:10, records[2423006]   Τάση δείκτη [ σταθερή → ]
24ωρο δυναμικής λίστας | μέση τιμή 2431504
↑ υψηλά εβδομάδας
↓ χαμηλά εβδομάδας
7ημερο δυναμικής λίστας
Μηνιαίο δυναμικής λίστας
Τελευταία ενημέρωση 16/01/19 18:10, records[138]   Τάση δείκτη [ καθοδική ↓ ]
24ωρο στατικής λίστας | μέση τιμή 142
↑ υψηλά εβδομάδας
↓ χαμηλά εβδομάδας
7ημερο στατικής λίστας
Μηνιαίο στατικής λίστας