Τελευταία ενημέρωση 19/03/18 21:10, records[2101907]   Τάση δείκτη [ ανοδική ↑ ]
24ωρο δυναμικής λίστας | μέση τιμή 2087749
↑ υψηλά εβδομάδας
↓ χαμηλά εβδομάδας
7ημερο δυναμικής λίστας
Μηνιαίο δυναμικής λίστας
Τελευταία ενημέρωση 19/03/18 21:10, records[121]   Τάση δείκτη [ σταθερή → ]
24ωρο στατικής λίστας | μέση τιμή 119
↑ υψηλά εβδομάδας
↓ χαμηλά εβδομάδας
7ημερο στατικής λίστας
Μηνιαίο στατικής λίστας