Ζητούνται άτομα για πρακτική άσκηση


Ζητούνται άτομα που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους στο Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν στο τμήμα του Helpdesk στις ειδικότητες Τεχνικής υποστήριξης Δικτύων και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και θα πρέπει να είναι τελειόφοιτοι αντίστοιχων τμημάτων (ΙΕΚ, ΤΕΙ ή Πανεπιστημιακών) ή να έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής.