Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με υπηρεσίες που παρέχονται από το υπουργείο παιδείας καθώς και από συνεργαζόμενους φορείς:

  • Υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

www.yap.gov.gr

  • Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

academicid.minedu.gov.gr)

  • Yπηρεσία κεντρικής φιλοξενίας υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων (Cloud Computing)

okeanos.grnet.gr

  • Υπηρεσία πρόσβασης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων

eudoxus.gr

  • Υπηρεσία διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων

epresence.gr

  • Υπηρεσία ψηφιακής κάλπης Ζευς

zeus.grnet.gr