Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών


Το (ΚΥΤΕΠ) σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας υπογράφει μέσω της ‘εμπιστης Αρχής Πιστοποίησης DigiCert :

α) Ψηφιακά προσωπικά πιστοποιητικά χρηστών για υπογραφή και κρυπτογράφηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και για ταυτοποίηση χρηστών στο διαδίκτυο

β) Ψηφιακά πιστοποιητικά X.509 για εξυπηρετητές που βρίσκονται κάτω από τα domain teiwm.gr, teikoz.gr και teidm.gr.

Η υπηρεσία Ψηφιακών προσωπικών πιστοποιητικών αλλά και πιστοποιητικών για εξυπηρετητές, απευθύνεται στο μόνιμο προσωπικό(καθηγητές/διοικητικούς) του Ιδρύματος και παρέχεται, εκτός από την online αίτηση, ύστερα από έγγραφη αίτηση που υποβάλλεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΚΥΤΕΠ.
Η έγκριση της αίτησης του πιστοποιητικού προϋποθέτει την επίδειξη ΑΔΤ. Αφού εγκριθεί η αίτηση ενεργοποιείται η δυνατότητα έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού.
Τις έγγραφες αιτήσεις μπορείτε να τις βρείτε στο αντίστοιχο μενού “Αιτήσεις – Έντυπα”

Για online αίτηση ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

και αφού αναζητήσετε το ίδρυμα με ελληνικούς χαρακτήρες, θα πιστοποιηθείτε μέσω shibboleth.