Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών


Το (ΚΥΤΕΠ) σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας υπογράφει μέσω της ‘εμπιστης Αρχής Πιστοποίησης DigiCert :

α) Ψηφιακά προσωπικά πιστοποιητικά χρηστών για υπογραφή και κρυπτογράφηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και για ταυτοποίηση χρηστών στο διαδίκτυο

β) Ψηφιακά πιστοποιητικά X.509 για εξυπηρετητές που βρίσκονται κάτω από τo domain teiwm.gr.

Η υπηρεσία Ψηφιακών προσωπικών πιστοποιητικών αλλά και πιστοποιητικών για εξυπηρετητές, απευθύνεται στο μόνιμο προσωπικό(καθηγητές/διοικητικούς) του Ιδρύματος και παρέχεται, εκτός από την online αίτηση, ύστερα από έγγραφη αίτηση που υποβάλλεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΚΥΤΕΠ.
Η έγκριση της αίτησης του πιστοποιητικού προϋποθέτει την επίδειξη ΑΔΤ. Αφού εγκριθεί η αίτηση ενεργοποιείται η δυνατότητα έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού.
Τις έγγραφες αιτήσεις μπορείτε να τις βρείτε στο αντίστοιχο μενού «Αιτήσεις – Έντυπα»

Για online αίτηση ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

και αφού αναζητήσετε το ίδρυμα με ελληνικούς χαρακτήρες, θα πιστοποιηθείτε μέσω shibboleth.