Υπηρεσία Τηλεφωνικού Καταλόγου


Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει σαν σκοπό να εξυπηρετήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και το ευρύτερο κοινό, στην εύκολη αναζήτηση στοιχείων επικοινωνίας των μελών του ιδρύματος. Για να οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα του τηλεφωνικού καταλόγου επιλέξτε: //www.teiwm.gr/dir/