Προσωπικές ιστοσελίδες


Η υπηρεσία φιλοξενίας των προσωπικών ιστοσελίδων, απευθύνεται στα μόνιμα μέλη του Ιδρύματος (καθηγητές/διοικητικούς/ΕΤΕΠ) και μπορεί να βρεθεί στη μορφή: //users.teiwm.gr/username όπου “username” είναι το αντίστοιχο username του κάθε χρήστη.

Η διαχείριση του ιστότοπου, γίνεται μέσω της διάσημης πλατφόρμας συστήματος διαχείρισης περιεχομένου WordPress .

Ο συνολικός αποθηκευτικός χώρος που παρέχεται σε κάθε χρήστη  για τη φιλοξενία των σελίδων και τα δεδομένα, είναι 100ΜΒ με δυνατότητα επέκτασης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος προς το ΚΥΤΕΠ (για τη διευκόλυνση του διδακτικού/ερευνητικού/διοικητικού έργου).

Για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία θα πρέπει να συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση.