Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο


Κάθε διαπιστευμένος χρήστης του ιδρύματος διαθέτει προσωπική θυρίδα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, μέσω της οποίας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει και να αποστέλλει Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (e-mail) από και προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Ωστόσο, λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων αποθηκευτικού χώρου, οι θυρίδες των χρηστών υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:

  • Το συνολικό μέγεθος της αλληλογραφίας δεν μπορεί να ξεπερνά τo 1G.
  • Το μέγεθος του κάθε μηνύματος ξεχωριστά δεν μπορεί να ξεπερνά τα 25MB.

Σε περίπτωση που το συνολικό μέγεθος της αλληλογραφίας που αποθηκεύεται σε μια ορισμένη θυρίδα ξεπεράσει το παραπάνω όριο, η θυρίδα «κλειδώνει» αυτομάτως και αναστέλλεται η δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν να συνδέονται τακτικά με τη θυρίδα τους και να διαγράφουν όσα μηνύματα θεωρούν ανεπιθύμητα ή όσα δεν χρειάζονται πλέον.

Η θυρίδα «κλειδώνει» επίσης αυτόματα για χρονικό διάστημα 15 λεπτών, μετά την εσφαλμένη εισαγωγή κωδικού/password για περισσότερες από 5 φορές.

Οι λογαριασμοί που παραμένουν ανενεργοί για περισσότερο από έξι μήνες (δεν έχει γίνει είσοδος στη θυρίδα), θα διαγράφονται αυτομάτως από το σύστημα με αποτέλεσμα να χάνεται και η αποθηκευμένη αλληλογραφία. Προειδοποίηση θα αποστέλλεται 30 ημέρες πριν τη διαγραφή.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι για λόγους ασφαλείας  ο κωδικός εισόδου θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από οκτώ (8) χαρακτήρες μεταξύ των οποίων δύο (2) αριθμοί και ένας (1) ειδικός χαρακτήρας (π.χ. ! $ % κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ανατρέξτε στην ενότητα:

«Εγχειρίδια Χρήσης»