Διακομιστής Διαμεσολάβησης (Proxy Server)


Η υπηρεσία του εξυπηρετητή proxy του Ιδρύματος, επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους απομακρυσμένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις συνδρομητικές ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χρήση του διακομιστή θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ο εξυπηρετητής proxy ΔΕΝ προορίζεται για γενικότερη πλοήγηση στο Διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να περιορίζει πολλές κοινές λειτουργίες του Διαδικτύου, όπως τη μεταφόρτωση αρχείων, την προβολή e-mail, την προβολή ιστοσελίδων που το περιεχόμενό τους δεν συνάδει με την πολιτική του ιδρύματος κλπ. Για γενικότερη πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να αφαιρούνται ή να απενεργοποιούνται από τον φυλλομετρητή σας.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του διακομιστή διαμεσολάβησης Proxy, χρειάζεστε τα εξής:

  1. προσωπικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω οποιουδήποτε παρόχου (ΟΤΕΝΕΤ, CYTA, Forthnet κτλ)
  2. ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδρύματος
  3. παραμετροποίηση του φυλλομετρητή σας (browser)
  4. συμμόρφωση με την «Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης» του δικτύου δεδομένων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ανατρέξτε στην ενότητα:

 «Εγχειρίδια Χρήσης»