Ασύρματο Δίκτυο WiFi


Το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής (Κ.Υ.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας παρέχει στα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (σπουδαστές, Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., ΕΡ.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Π., ερευνητές, διοικητικό προσωπικό κ.α.), αλλά και σε επισκέπτες, την υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω υποδομής ασύρματου τοπικού δικτύου. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος.

Το δίκτυο παρουσιάζεται με όνομα (SSID) wifi@teiwm.gr, το οποίο είναι χωρίς ασφάλεια και προσφέρεται για την ευκολότερη πρόσβαση χρηστών που δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στις φορητές  τους συσκευές.

Μέσω του ασύρματου δικτύου, επιτρέπονται κύριες υπηρεσίες όπως: Http , Https, Mail (PoP3, IMAP) και FTP