Προσωπικό


Η βασική ομάδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, πλέον γνωστό και ως Κ.Υ.Τ.Ε.Π. αποτελείται από το μόνιμο προσωπικό τριών ατόμων και περιστασιακά με έκτακτο συνεργάτη, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία του δικτύου, την κατανομή της τοπολογίας καθώς επίσης και για την καλή λειτουργία των διαδικτυακών και τηλεματικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Μόνιμο προσωπικό:
Στογιάννης Ζήσης

Network Administrator
(MsC Network Engineer,
Μηχανικός Η/Υ, CCNA, MCP)

Κάργας Δημήτριος
System Administrator
Οικονομόπουλος Ανδρέας
Helpdesk Officer