Προσωπικό


Η βασική ομάδα του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, πλέον γνωστό και ως Κ.Υ.Τ.Ε.Π. αποτελείται από το μόνιμο προσωπικό τριών ατόμων και περιστασιακά με έκτακτο συνεργάτη, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία του δικτύου, την κατανομή της τοπολογίας καθώς επίσης και για την καλή λειτουργία των διαδικτυακών και τηλεματικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Ασημόπουλος Νικόλαος
Μόνιμο προσωπικό:
Στογιάννης Ζήσης
(MsC Network Engineer,
Μηχανικός Η/Υ, CCNA, MCP)
Κάργας Δημήτριος
(Τεχνικός Η/Υ Τ.Ε.Ε.)
Οικονομόπουλος Ανδρέας
(Τεχνικός Η/Υ)