Κ.Υ.Τ.Ε.Π.


Στόχος του Κ.Υ.Τ.Ε.Π. είναι η ποιοτική παροχή δικτυακών υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και Παραρτημάτων. Για την εξυπηρέτηση των στόχων του, το Κ.Υ.Τ.Ε.Π. αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Εγκατάσταση νέων τμημάτων καλωδιακού συστήματος και ενεργών στοιχείων
 • Συντήρηση και αναβάθμιση των εγκατεστημένων υποδομών
 • Ανάπτυξη εφαρμογών και πιλοτικών δράσεων
 • Διαχείριση του δικτύου και των υπηρεσιών του
 • Τεχνική υποστήριξη των χρηστών και παροχή βοηθημάτων
 • Εκπαίδευση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας

Το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής ή αλλιώς Κ.Υ.Τ.Ε.Π. αποτελεί την ομάδα διαχείρισης και υποστήριξης δικτύου, υπολογιστών και εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Ορισμένες από τις κυριότερες υπηρεσίες που παρέχει παρουσιάζονται παρακάτω :

Προσωπικές Υπηρεσίες :

 • Λογαριασμοί Χρηστών
 • Ασφάλεια χρήσης υπηρεσιών
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
 • Καταχώρηση Διευθύνσεων δικτύου (dns)
 • Προσωπικός αποθηκευτικός χώρος – Φιλοξενία προσωπικών σελίδων

Γενικές Υπηρεσίες :

 • Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού (www)
 • Μεταφορά αρχείων (ftp, sftp, nfs)
 • Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης σύνδεσης (μέσω VPN ή proxy Server)
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας
 • Αντιμετώπιση Περιστατικών Ασφαλείας του ΤΕΙ Δ.Μ.

Υπηρεσίες Φωνής & Εικόνας :

 • Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης
 • Υπηρεσίες Μετάδοσης Eικόνας-Ήχου
 • Τηλεφωνία πάνω από IP (Voice Over IP)

Υπηρεσίες Δικτυακής Υποδομής :

 • Τεχνικά Δελτία Ενημέρωσης Βλαβών
 • Διάγνωση Βλαβών Σύνδεσης
 • Διαχείριση ενεργών στοιχείων
 • Διασύνδεση Εξωκείμενων Τμημάτων
 • Διασύνδεση με Internet