Εγχειρίδια Χρήσης


Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Βοήθειας

  • Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής TeamViewer:

Υπηρεσίες Απομακρυσμένης σύνδεσης

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

  • Οδηγίες χρήσης Cisco IP Phone 7905 – 7912
  • Οδηγίες χρήσης Cisco IP Phone 7940