Εγχειρίδια Χρήσης


Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Βοήθειας

  • Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής TeamViewer:

Υπηρεσίες Απομακρυσμένης σύνδεσης

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Προσοχή!!! Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λογαριασμών της μορφής user@edu.teiwm.gr προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών είναι προσβάσιμη μόνο μέσω του συνδέσμου: //mymail.teiwm.gr

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

  • Οδηγίες χρήσης Cisco IP Phone 7905 – 7912
  • Οδηγίες χρήσης Cisco IP Phone 7940

Συνοπτικό Εγχειρίδιο 7960-7940.pdf (Ελληνικά)